سبد کیسه فیلتر

سبد کیسه فیلتر

سبد فیلتر معمولا در دو نوع یک تکه و دو تکه و به شکل استوانه از جنس فلزاتی مانند مس، گالوانیزه و استیل ساخته می شوند.