ارتباط با ما

لطفا پیشنهادات و پیام‌های خود را از برای ما ارسال کنید. همکاران ما در اسرع وقت به آن رسیدگی می کنند.


اعضای تیم
مهسا صداقت
مهسا صداقت
manager

m.sedaghat@Behinsa.com

میلان معلاییان
میلان معلاییان
manager

info@Behinsa.com

بابک رازانی
بابک رازانی
manager

B.Razani@Behinsa.com

نوش‌آفرین طهماسبی
نوش‌آفرین طهماسبی
manager

Financial@Behinsa.com