بهینه سازی و تعمیر

   بهینه سازی سیستم های فیلتراسیون

  • تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس
  • تبدیل سیستم های کلینینگ (تمیزکننده ) فیلترهای کیسه ای از مکانیکال (Mechanical Shaking) به جت پالس
  • بهینه سازی سیستم های هود و داکتینگ با کمک نرم افزارهای فلوئنت  (CFD)
  • بهینه سازی سرعت در ورودی بگ فیلتر با هدف افزایش طول عمر کیسه فیلترها
  • تحلیل مدیا با هدف انتخاب مناسب ترین جنس پارچه فیلتر در انطباق با محیط فیلتراسیون (شرایط فیزیکی وشیمیایی)
  • ارائه ی راهکارهای مهندسی جهت بهبود وضعیت و عملکرد غبارگیرهای موجود
  • بهینه سازی فن موجود