طراحی و ساخت

نگهداری و تعمیرات سیستم‌های فیلتراسیون

 

فیلترها ذرات معلق و آلاینده ها را به داخل دستگاه فیلتراسیون کشیده و جمع‌آوری می‌کنند. به مرور این آلاینده‌ها از کارایی فیلتر می کاهند که در نتیجه باعث کاهش بازدهی دستگاه می‌شود. با نگهداری مناسب و تعمیرات به موقع می توان عملکرد فیلتر را به حداکثر رساند و از هزینه های اضافی جلوگیری کرد.

طول عمر بگ فیلتر به نوع کاربرد آن و ذرات آلاینده های ورودی بستگی دارد.  در تعمیر و نگهداری با مانیتورینگ دوره‌ای و منظم فیلترها بر اساس زمان‌بندی‌های مشخص گرد و غبار به طور مستمر غلظت گرد و غبار را وارسی می‌کنند و زمان تمیز کردن یا تعویض فیلتر را پیش بینی می کنند که به بهینه‌سازی تواتر تعویض فیلتر منتهی می‌شود و در نتیجه هزینه عملیاتی بگ فیلتر را کاهش می‌دهد در این بخش فرایندهای زیر پیگیری و اجرا می‌شود: 

  1. برنامه‌ریزی تاریخ تعویض فیلترها
  2. برنامه‌ریزی تاریخ بررسی عملکرد فیلتر‌ها
  3. انجام تعمیرات در طی این دوره‌ها
  4. مراقبت‌های روزانه شامل بررسی و تمیزکاری مرتب فیلترها و افزایش کارایی آن‌ها
  5. شناسایی مشکلات و تعمیرات فوری در شرایط آسیب ناگهانی فیلترها و نیاز به تعمیر فوری آن‌ها شناسایی دقیق مشکل و تعمیر سریع از آسیب به ماشین‌آلات و تأخیر در تولید و صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.

تهیه پروتکل‌های نگهداری فنی به تناسب فیلتر و آموزش کارکنان برای انجام این پروتکل‌ها از جمله کارهایی است که ما در خدمات نگهداری برای کارفرمایان خود انجام می‌دهیم.