برای اولین بار در کشور 4 سال گارانتی طول عمر کیسه فیلتر و غبار خروجی زیر 15 میلی گرم بر نرمال متر مکعب فیلترهای کیسه ای طرح بهینسا

بهینه سازی

آنچه را که دیگران خوب نساخته اند ما اصلاح می کنیم.

سرمایه گذاری

جدیدترین طرح ها را برای سرمایه گذاری از ما بخواهید.

تازه های دنیای فیلتراسیون

آخرین و جدیدترین دستاوردهای صنعت فیلتراسیون

مناقصات

برای شرکت در مناقصات در سایت ثبت نام کنید تا وارد وندور لیست شوید.

ایده ها

باور داریم که تداوم موفقیت در خلق ایده های جدید و ارتقا سیستم های قدیمی است.

انجمن حامیان هوای پاک

با ما در پاکسازی هوای کشورمان همگام شوید.
یک جهان سبز یک آسمان آبی

آخرین رویدادها