گالری تصاویر


فولاد سیرجان ایرانیان

بهینه سازی بگ فیلتر

نصب و راه اندازی آگلومراسیون فولاد زرند

در این پروژه حساسترین بخش کارخانه که قلب تپنده فولاد سازی زرند محسوب می شود یعنی بخش آگلومراسیون توسط متخصصین مجرب شرکت بهینه سازان صنایع سبز در مدت دو سال نصب و راه اندازی شد.